Skip to main content

Posa't en contacte amb l'equip de Pyou

Formulari de contacte

Estarem encantats de respondre’t l’abans possible.

  Aquest formulari està dirigit únicament a Empreses/Pymes per a relacions entre empreses. Totes les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran tractades per Lavoropiù Iberia S.L. (responsable del tractament) només per a aquest propòsit específic, en compliment del Reglament de la UE 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades). Si vols obtenir més informació sobre els estàndards de protecció de dades i els teus drets com a persona interessada, visita la nostra Privacitat.   No hi ha arxius carregats

   En aplicació del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual es va obrir el text reintegrat per la Llei de l'Estatut dels comerciants, del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual es va obrir el Text reintegrat per la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social i per la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, aquesta oferta s'ha d'adreçar a qualsevol persona, sense discriminació de gènere, educació, nacionalitat, etc.

   Si us plau, llegiu atentament la política de privadesa disponible a la pàgina web Privacitat i afegiu al currículum l'autorització per tractar les vostres dades personals, d'acord amb el Reglament UE núm. 679/2016 i la legislació espanyola vigent (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals).

   No s'inclouen dades que pertanyen a categories concretes (dades que revelen l'origen racial o ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera única una persona física, dades relacionades amb l'orientació sexual de salut).

   L'informem que no requereix, en la primera fase de recepció de sol·licituds, l'enviament de documents identificatius o altra documentació burocràtica (per exemple, informació personal, dades o codis relatius a sistemes de pagament) i els nostres anuncis mostren sempre una direcció de correu electrònic per rebre sol·licituds amb un dels següents dominis de l'empresa: @pyou.es / @lavoropiu.it

   L'aconsellem prestar especial atenció a qualsevol comunicació que aparentment estigui vinculada a la nostra marca i sol·licitar l'enviament de documents escanejats per participar en seleccions i/o consultes, especialment amb indicacions de correu electrònic amb dominis diferents als esmentats anteriorment. En cas de dubte, posa't en contacte amb nosaltres a través d'un dels nostres canals per obtenir tota la informació necessària.

   Pyou a Barcelona

   Carrer Tànger 86
   08018 Barcelona
   +34 622 311 575
   info@pyou.es

   Pyou al món

   São Paulo – Brazil
   Alameda Santos 122
   01310-100, São Paulo
   +55 11 3459-5125
   info@pyou.com.br
   www.pyou.com.br

   Bologna (HQ) – Italy
   Via Galliera 87
   40121, Bologna
   +39 051 0301128
   info@pyou.eu
   www.pyou.eu
   www.lavoropiu.it

   London – United Kingdom
   8 Devonshire Square
   London EC2M 4PL, UK
   +44 7724382781
   info@pyou.uk
   www.pyou.uk

   Hong Kong
   7/F, The Wave
   4 Hing Yip Street
   Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
   +852 2243 4938
   info@pyou.com.hk
   www.pyou.com.hk