Skip to main content

Desenvolupament de la força laboral: la perspectiva Pyou sobre els empleats sènior i qualificats

Desenvolupament de la força laboral: la perspectiva Pyou sobre els empleats sènior i qualificats

A Pyou, entenem el paper fonamental que exerceix una força laboral qualificada en el futur de les empreses i l’economia. Els nostres coneixements aprofundeixen en el panorama laboral d’Espanya i com Pyou està preparat per generar un impacte transformador en el desenvolupament de la força laboral.

L’estat actual de la població activa a Espanya

L’any 2023, l’Any Europeu de les Capacitats, les dades completes d’Eurostat donen nova llum sobre el panorama de l’ocupació i l’educació a tota la UE, amb profundes implicacions per al desenvolupament de la força laboral a Espanya. A Pyou, interpretem aquests coneixements no només com a estadístiques, sinó com un full de ruta per guiar les nostres estratègies i accions de desenvolupament de la força laboral.

L’enllaç entre el nivell educatiu i les taxes de feina és clarament evident en el desenvolupament de la força laboral. A la UE, les persones amb nivells educatius més alts tenen taxes d’ocupació significativament més altes en comparació de les persones amb qualificacions educatives més baixes, cosa que destaca la importància de l’educació superior per garantir l’ocupació i promoure el desenvolupament de la força laboral.

A més, la bretxa de treball entre gèneres varia segons el nivell educatiu, ampliant-se amb una educació més baixa. Aquesta discrepància subratlla la necessitat d’iniciatives específiques en el desenvolupament de la força laboral per tancar aquestes bretxes, especialment als estrats educatius més baixos.

Una perspectiva a llarg termini des del 2009 fins al 2022 mostra canvis significatius relacionats amb el desenvolupament de la força laboral: mentre que el nombre de persones empleades amb baixa educació va disminuir en un 24,6%, es va observar un notable augment del 46,4% en aquelles amb nivells educatius més alts, ressaltant la creixent demanda de treballadors altament educats en el desenvolupament laboral modern.

A més, en examinar la distribució de les persones empleades segons el nivell educatiu i el gènere, és notable que més homes amb nivells d’educació baixos i mitjans estaven empleats en comparació amb les dones. No obstant això, als nivells d’educació superior, especialment a nivell de màster, hi havia més dones empleades que homes, cosa que indica un canvi en les dinàmiques del desenvolupament de la força laboral.

En l’àmbit nacional, països com Irlanda, Luxemburg i Bèlgica tenen les proporcions més grans de persones empleades amb educació terciària, un factor clau en el desenvolupament de la força laboral. Tot i això, Espanya té una de les taxes més altes de sobrequalificació de la UE, amb un 35,9%. Això indica que una part significativa de la força laboral amb educació terciària està emprada en llocs que no requereixen qualificacions tan altes, cosa que presenta un desafiament únic en el desenvolupament de la força laboral.

 

L’Evolució de la Formació Professional a Espanya per al 2023/2024

Reconeixent la importància de la formació professional en la professionalització del talent, el govern espanyol ha aprovat un nou sistema per al 2023-2024, crucial per al desenvolupament de la força laboral. Aquest sistema, amb més de 9.000 ofertes formatives, aposta per un enfocament docent dual i combina la formació teòrica amb l’experiència pràctica a l’empresa. Aquesta iniciativa revolucionarà la manera com s’imparteix la formació professional, fent-la més rellevant i alineada amb les demandes econòmiques actuals, com la digitalització i la sostenibilitat, en el desenvolupament de la força laboral.

 

Variacions regionals als nivells d’habilitats de la força laboral

Madrid lidera el percentatge de mà d’obra qualificada a Espanya, una mètrica clau en el desenvolupament de la força laboral, seguida per altres regions com el País Basc i Catalunya. Tot i això, regions com Extremadura i Múrcia van per darrere. A Pyou, ens esforcem per garantir que la formació vocacional sigui accessible i rellevant a totes les regions, preparant els nostres clients per a un mercat laboral competitiu i contribuint al desenvolupament de la força laboral.

Comprendre les necessitats dels treballadors grans

A Pyou, valorem profundament les contribucions dels treballadors grans al desenvolupament de la força laboral. La seva experiència i saviesa són actius vitals a la nostra diversa força laboral. Entenem que els treballadors grans busquen alguna cosa més que feina; desitgen un rol que ofereixi importància personal, compromís intel·lectual i flexibilitat. Aquesta entesa informa la nostra estratègia per crear entorns de treball que no només siguin inclusius sinó també empoderadors i

 

Què fa que la feina sigui satisfactòria per als empleats sèniors?

 • Autonomia i respecte per l’experiència: els rols sèniors a Pyou estan dissenyats per brindar autonomia i respectar la vasta experiència dels empleats grans, permetent participar activament en el desenvolupament de la força laboral.
 • Desafiaments intel·lectuals i utilització d’habilitats: Ens assegurem que els nostres empleats sèniors exerceixin rols que els desafiïn intel·lectualment i facin ple ús de les seves habilitats i coneixements, contribuint al desenvolupament de la força laboral.
 • Oportunitats significatives: Pyou ofereix llocs que involucren oportunitats significatives de resolució de problemes i autoritat per prendre decisions, aspectes clau del desenvolupament de la força laboral.
 • Tutoria i intercanvi de coneixements: els treballadors grans tenen l’oportunitat de ser mentors de col·legues més joves, compartint els seus coneixements i experiència valuosos, un component vital del desenvolupament de la força laboral.
 • Alineació amb els valors personals: els rols estan alineats amb els valors personals dels nostres empleats i la missió organitzacional més àmplia, tot fomentant un sentit de propòsit i pertinença essencial per al desenvolupament de la força laboral.
 • Interacció social i col·laboració: fomentem projectes col·laboratius que faciliten la interacció amb diversos equips, promovent una cultura on es comparteix el coneixement i s’adopten noves oportunitats d’aprenentatge en el desenvolupament de la força laboral.
 • Atreure nous talents: en oferir oportunitats satisfactòries, Pyou té com a objectiu retenir els treballadors experimentats i atreure nous talents que valorin el respecte i l’atenció a cada etapa de la seva carrera, un factor important en el desenvolupament de la força laboral.

Creant llocs de treball amigables amb la gent gran a Pyou

 • Compromís i valoració de les contribucions: Ens centrem a garantir que els treballadors grans no només siguin acomodats, sinó que hi participin activament i siguin valorats per les seves contribucions úniques al desenvolupament de la força laboral.
 • Oportunitats d’aprenentatge continu: Pyou ofereix oportunitats d’aprenentatge continu per mantenir els empleats sèniors actualitzats amb les noves tecnologies i tendències de la indústria, crucials per al desenvolupament de la força laboral.
 • Programes de tutoria: els nostres programes de tutoria permeten als empleats grans impartir els seus coneixements i habilitats a les generacions més joves, fomentant un ambient de treball dinàmic en el desenvolupament de la força laboral.
 • Ajustaments al lloc de treball: donem prioritat a realitzar ajustaments al lloc de treball per satisfer les necessitats físiques dels treballadors majors, inclosos dissenys d’oficines ergonòmics i acords de treball flexibles, importants per al desenvolupament de la força laboral.
 • Accés als serveis de salut: Es garanteix l’accés als serveis de salut per donar suport al benestar de la nostra força laboral de més edat en el desenvolupament de la força laboral.
 • Promoció d’una cultura inclusiva: la nostra cultura celebra la diversitat en totes les formes, inclosa l’edat, amb capacitació periòdica sobre la inclusió de l’edat i la mitigació de prejudicis, un aspecte clau del desenvolupament de la força laboral.
 • Fomentar el respecte mutu: a través d’aquestes pràctiques, Pyou pretén crear llocs de treball que no només siguin amigables amb la gent gran, sinó que també propiciïn la productivitat, la innovació i el respecte mutu en tots els grups d’edat en el desenvolupament de la força laboral.

El compromís de Pyou amb una força laboral qualificada i diversa

A Pyou, estem compromesos a donar forma a un futur en què la força laboral no només estigui capacitada, sinó també inclusiva i adaptable al canviant panorama econòmic. Els nostres coneixements i estratègies, basats en les darreres dades i tendències, estan dissenyats per afrontar els desafiaments i oportunitats únics del mercat laboral espanyol, una pedra angular del desenvolupament de la força laboral. Reconeixem el paper fonamental de l’educació, tant vocacional com terciària, a l’hora de dotar les persones de les habilitats i els coneixements necessaris per al mercat laboral actual dinàmic, un element vital del desenvolupament de la força laboral. Els nostres esforços per tancar les bretxes educatives i de gènere, i contrarestar la tendència a la sobre qualificació, són fonamentals per a la nostra missió en el desenvolupament de la força laboral.

Igualment important és la nostra dedicació a crear un entorn que valori i fomenti les contribucions dels treballadors grans al desenvolupament de la força laboral. En oferir rols que brinden estimulació intel·lectual, respecte per l’experiència i oportunitats de tutoria, el nostre objectiu és garantir que els nostres empleats sèniors trobin satisfacció i propòsit a la feina. Els nostres llocs de treball amigables amb la gent gran estan dissenyats per fomentar l’aprenentatge continu, la inclusió i el respecte per totes les edats, establint un punt de referència a la indústria per al desenvolupament de la força laboral.

A mesura que avancem, Pyou continua centrat en aquests objectius, esforçant-se per desenvolupar una força laboral que no només sigui competent i eficient, sinó també diversa, compromesa i alineada amb els nostres valors organitzacionals en el desenvolupament de la força laboral. La nostra visió és cultivar una cultura laboral que ressoni a cada empleat, fomentant un sentit de pertinença i propòsit en tots els grups demogràfics en el desenvolupament de la força laboral. En adoptar aquests principis, confiem en la nostra capacitat de contribuir positivament al creixement econòmic i al desenvolupament social d’Espanya, alhora que establim nous estàndards en el desenvolupament i la gestió de la força laboral.