Skip to main content

El salari mitjà a Espanya: una anàlisi comparativa amb la UE

El salari mitjà a Espanya: una anàlisi comparativa amb la UE

Un estudi recent ha posat en relleu la posició d’Espanya al mapa salarial de la Unió Europea. A primera vista, termes com “salari mitjà” i “salari més freqüent” poden semblar sinònims. Tot i això, representen mesures estadístiques diferents. El salari mitjà proporciona una mitjana aritmètica, mentre que el salari modal representa el salari més recurrent entre els treballadors.

Les dades recents procedents de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial revelen els salaris mitjans i modals d’Espanya. Aquesta enquesta proporciona una visió integral dels ingressos bruts anuals dels treballadors dependents, considerant diversos paràmetres, incloses les disparitats de gènere. La seva última versió, publicada el juny del 2023, cobreix dades fins al 2021.

Espanya davant la mitjana de la UE: la bretxa

El 2022, mentre que el salari ordinari brut mitjà als 27 països de la Unió Europea se situava en 2.302 euros mensuals, Espanya el seguia amb una mitjana de 1.822 euros mensuals. Això significa que el salari mitjà a Espanya és un 20,9% inferior al de la UE, fet que suposa una diferència tangible de 480 euros mensuals o 5.760 euros anuals.

Tot i això, és crucial assenyalar que Espanya està còmodament situada en una posició intermèdia. Com que 15 països europeus tenen salaris mitjans inferiors als d’Espanya (alguns fins i tot la meitat dels d’Espanya), només 11 països se situen per sobre.

El mosaic salarial de la UE: els veïns d’Espanya

Quan analitzem el panorama salarial de la UE, sorgeixen tres grups diferents:

  • Banda Inferior (per sota de 1.200 euros/mes): En aquest grup s’hi inclouen països com Bulgària, Romania, Hongria, Croàcia, Polònia i altres. Veiem disparitats significatives dins aquest grup, el salari mitjà de Portugal és gairebé el doble que el de Bulgària.
  • Rang Mitjà (1.200 euros a 2.600 euros/mes): Aquí és on resideix Espanya amb els seus 1.822 euros/mes de mitjana. També en aquest nivell hi ha països com la República Txeca, Malta, Xipre, Itàlia i França.
  • Grup superior (per sobre de 2.600 euros/mes): països com Suècia, Finlàndia, Àustria, Alemanya i Luxemburg pertanyen a aquest esglaó superior. La gamma dins aquest grup és relativament menor, amb Luxemburg al capdavant.

Una mirada més propera a la disparitat de gènere

La persistent bretxa salarial de gènere a Espanya continua sent una preocupació important. Segons dades del 2021, el salari mitjà anual de les dones pujava al 81,63% del dels seus homòlegs masculins. Això posa en relleu la necessitat d’iniciatives contínues per promoure l’equitat de gènere al lloc de treball.

El panorama general i la posició única d’Espanya

En analitzar el salari mitjà a Espanya, és evident que les disparitats salarials dins de la UE són marcades. Un treballador a Luxemburg pot guanyar el mateix que un búlgar en sis mesos, en tot just un mes.

Però hi ha un costat positiu: la bretxa salarial a tota la UE s’ha anat reduint. El 2010, el salari més alt (el de Luxemburg) era 11 vegades el més baix (el de Bulgària). Per al 2022, aquest multiplicador es va reduir a 5,7 vegades.

Per a Espanya, hi ha tants desafiaments com avantatges. Si bé el salari mitjà d’Espanya està darrere de països com Alemanya en un 42,1% i França en un 29,2%, li va significativament millor que als països d’Europa de l’Est.

Un pensament final per a empreses i sol·licitants de feina

Per a les empreses que consideren utilitzar els serveis de recursos humans de Pyou i les persones que busquen oportunitats d’ocupació, comprendre el panorama salarial d’Espanya és fonamental. Estar informat ajuda a prendre decisions, des d’avaluar ofertes salarials competitives fins a avaluar el valor d’una oferta de feina. A mesura que Espanya continua el seu viatge econòmic, mantenir-se actualitzat sobre les seves tendències salarials serà molt important.