Skip to main content

Sostenibilitat: Com Scope3 està transformant les petjades de carboni empresarials

Pioneers of a Sustainable Strategy

La Sostenibilitat en constant evoluciò, les empreses busquen contínuament maneres de complir amb les expectatives globals, prioritzant operacions respectuoses amb el medi ambient i reduint les empremtes de carboni. Un nom que destaca en aquest camp és Scope3. Fundada el 2022 i ajudada per una sòlida inversió de Sèrie B, Scope3 ofereix una solució que transforma la manera com les empreses veuen i aborden les emissions.

Emissions de la Cadena de Subministrament: Una Mirada Detallada

  • L’essència de l’estratègia de sostenibilitat és entendre les especificitats de les emissions de carboni. Les empreses sovint pensen en les emissions com a entitat monolítica. Tot i això, diferenciar entre les emissions Scope 1, 2 i 3 pot millorar significativament la seva estratègia de sostenibilitat.
  • Les emissions Scope 1 són emissions directes que sorgeixen d’operacions com ara la combustió de combustible en vehicles i calderes de propietat de l’empresa.
  • Les emissions Scope 2 inclouen emissions indirectes relacionades amb l’electricitat, la calor o el vapor adquirits.
  • Les emissions Scope 3 són les emissions relacionades amb totes les activitats d’una empresa, tant abans com després de la seva producció, com la fabricació de productes que compra i com es desfan dels residus. La plataforma Scope3 se centra en aquestes emissions.

Scope3: Liderant el Camí cap a un Futur Verd

Scope3 té com a missió ajudar les empreses a considerar les emissions en totes les seves decisions, convertint-se en una eina fonamental per a aquells que desitgen una estratègia de sostenibilitat ferma. El seu model dinàmic actualitza les empreses sobre les operacions essencials relacionades amb els seus productes i serveis. Així doncs, proporciona un camí directe i eficaç per implementar canvis rellevants en sostenibilitat.

Un punt fort de Scope3 és la seva rapidesa per adaptar-se a situacions canviants. Gràcies a aquesta flexibilitat, les empreses poden decidir a l’instant, garantint una estratègia de sostenibilitat sempre actual i eficient.

Una Comunitat per al Canvi

Però Scope3 no es tracta només de dades; es tracta de construir una comunitat. Proporciona un espai on s’uneixen professionals, activistes i entusiastes de la sostenibilitat. En compartir articles, investigacions i estudis de casos, Scope3 fomenta la col·laboració, emfatitzant la necessitat de passar de simples promeses a accions tangibles. Mark Perera, fundador de Scope3, encapsula perfectament aquest sentiment: “Fem aquest pas junts i passem de compromisos a un impacte real al món”.

La Sostenibilitat al Món Empresarial: El compromís de Pyou

Pyou, essent una empresa de serveis, es dedica fermament a adoptar pràctiques ecològiques i sostenibles. Per reflectir la nostra devoció a la protecció ambiental i la sostenibilitat duradora, a les instal·lacions de Pyou hem reduït dràsticament l’ús de plàstics d’un sol ús. Hem implementat filtres d’aigua i hem proporcionat ampolles reutilitzables al nostre personal. A més, prioritzem l’ús de materials reciclats en articles essencials d’un sol ús, com gots i bolígrafs, reafirmant el nostre compromís.

El nostre Grup s’ha destacat com a referent en sostenibilitat social, mediambiental, financera i de governança. Bolonya no és només el lloc on es troba la nostra seu, sinó el cor de les nostres operacions. Pel Grup Lavoropiù, “Bolonya ci sta a cuore” (Bolonya és a prop del nostre cor) és més que un eslògan; és un reflex del nostre compromís. A través de diverses iniciatives a Bolonya, hem integrat la sostenibilitat a cada aspecte del nostre negoci, sigui en projectes culturals o socials.

Amb l’arribada de Nadal, Pyou manté la tradició d’oferir regals amb propòsit als seus empleats. Recentment, vam optar per regals amb un enfocament ecològic. Destaquen el bosc Lavoropiù, amb 600 arbres a Àfrica i Sud-amèrica, i la instal·lació de 500 ruscs a Itàlia.

El respecte del nostre Grup per la natura és evident en els projectes més recents. Hem creat un oasi de biodiversitat en adoptar un rusc juntament amb 3BEE, entenent la importància de les abelles per al nostre ecosistema. L’apiari interactiu del nostre Grup cerca no només produir mel de qualitat, sinó també reduir el CO₂ i donar suport als apicultors locals.

En un món on la sostenibilitat està en constant evolució, el nostre grup avança reconeixent la importància del compromís genuí. I mentre les empreses busquen alinear-se amb estàndards sostenibles globals, eines com Scope3 esdevenen essencials.

A Conclusió

Avui dia, una estratègia de sostenibilitat és més que un simple “extra”, és una peça essencial en la filosofia de qualsevol empresa. A mesura que avancem cap a un futur sostenible i amb zero emissions netes, eines com Scope3 proporcionen el camí perquè aquest procés sigui rellevant i eficient. Tant si ets una empresa buscant millorar les teves emissions com si ets un individu que vol destacar al sector sostenible, Scope3 és el far que il·lumina el camí.