Skip to main content

El poder de l’aprenentatge continu a l’entorn laboral dinàmic actual

Per què l'aprenentatge continuat és invertir en el futur

En una època en què la dinàmica laboral ha canviat dramàticament, amb horaris rígids donant pas a la flexibilitat; i la comunicació tradicional unilateral transformant-se en entorns col·laboratius, una cosa destaca com una constant: la importància de l’aprenentatge continu.

Perquè les empreses i les persones prosperin al mercat laboral actual, és fonamental adaptar-se a les noves tecnologies, habilitats i processos. Això és especialment cert a la nostra era digital, on la velocitat dels avenços tecnològics no té paral·lel. Adoptar l’aprenentatge continu ja no és una opció; és necessari per als que aspiren a continuar sent rellevants i competitius.

L’evolució del panorama laboral europeu

2023 és l’Any Europeu de les Capacitats, títol atorgat per la Comissió Europea. Aquesta iniciativa emfatitza la importància de millorar el conjunt de les habilitats de la població europea. Sorprenentment, un 75% enorme de les empreses de la Unió Europea encara enfronten desafiaments a l’hora de contractar el talent adequat amb les habilitats necessàries. Destaca Espanya, en particular, amb al voltant del 47% de la població ansiosa per millorar les seves competències digitals.

Aquestes xifres subratllen una veritat important: l’aprenentatge continu és sinònim d’invertir en el nostre present i, el més important, en el nostre futur.

Per què és important l’aprenentatge continu

Mantenir-se actualitzat, millorar i recapacitar: el ritme ràpid de l’evolució tecnològica afecta gairebé tots els sectors. Per continuar sent rellevant, és imperatiu mantenir-se al dia amb els darrers avenços. Atès que els experts prediuen que el 44% de les competències dels treballadors canviaran en els cinc anys vinents, la recapacitació i la millora de les habilitats es convertiran en part integral del creixement professional.

  • Impulsar l’ocupabilitat: l’aprenentatge continu proporciona a les persones les habilitats que es demanen, garantint que continuïn tenint oportunitats de trobar feina. Atès que Espanya lidera Europa en termes de llocs laborals clau vacants, dotar-se de les habilitats necessàries esdevé crucial.
  • Millorar la competitivitat: l’aprenentatge continu no només millora el conjunt d’habilitats sinó que també les fa més adaptables, obertes al canvi i mostra una mentalitat de creixement. Aquest pot ser un factor determinant durant les entrevistes de treball i les avaluacions de rols.
  • Guanyar confiança en un mateix: aprendre noves habilitats sovint condueix a una confiança més gran en un mateix. La millora de la comunicació, una de les “habilitats poderoses” més valorades, sol ser un subproducte de l’aprenentatge continu.
  • Oportunitats d’establiment de contactes i col·laboració: l’aprenentatge continu sovint posa les persones en contacte amb professionals amb idees afins, fet que porta empreses de col·laboració, intercanvi de coneixements i oportunitats d’establiment de contactes.

 

Formació contínua: el compromís de Lavoropiù per un demà millor

Lavoropiù està fermament arrelat en la creença que la formació continuada és més que una simple estratègia corporativa o una ruta de millora d’habilitats per a un individu. És un camí col·lectiu cap a una societat millor, més informada i més feliç. En equipar tant els empleats com les empreses amb les eines, el coneixement i l’experiència que necessiten, Lavoropiù visualitza un futur en què les oportunitats no només es creen, sinó que també s’aprofiten amb confiança.

Aquest compromís de fomentar una comunitat pròspera és evident en els diversos programes de formació que ofereix Lavoropiù. Dissenyats per atendre un ampli espectre de necessitats, aquests programes són més que simples cursos, són portes d’entrada a possibilitats. Aquests són només alguns exemples del que Lavoropiù aporta:

  • Professional de la logística: una immersió a l’intricat món de la logística, aquest curs prepara les persones per gestionar i optimitzar els processos de la cadena de subministrament de forma eficaç.
  • Recursos humans i nòmines: aquest programa proporciona una comprensió integral dels recursos humans, cosa que garanteix que els participants puguin manejar les complexitats de la nòmina amb facilitat.
  • Idioma espanyol intermedi i bàsic: reconeixent la importància de les habilitats lingüístiques al món globalitzat d’avui, aquests cursos ofereixen nivells de domini de l’espanyol per tancar les bretxes de comunicació.
  • TI bàsica – aplicacions d’oficina: a l’era digital, el coneixement bàsic de TI és primordial. Aquest programa ofereix una base sòlida en aplicacions d’oficina àmpliament utilitzades.
  • Treballador social de la salut d’OSS: aquest curs, centrat en l’atenció mèdica, capacita els participants per oferir suport essencial en entorns d’atenció mèdica i social.

I molts més, cadascun dissenyats amb l’únic propòsit d’apoderar tant individus com organitzacions.

Beneficis per a Empreses:

Una estratègia fonamental per al creixement i l’èxit d’una empresa és, sens dubte, invertir en formació. En un context en què hi ha una bretxa cada vegada més gran entre les habilitats dels candidats i els requisits de l’empresa, invertir en la reconversió i millora de les capacitats dels treballadors és una opció guanyadora per millorar l’eficiència i l’èxit de l’empresa.

Podem dissenyar itineraris formatius personalitzats per garantir l’actualització contínua i atendre les necessitats específiques del sector econòmic on opera l’empresa.

Els cursos de formació són finançats per Forma.Temp.Fund i es dirigeixen tant a candidats com a treballadors amb contractes de treball de durada determinada i permanent.

En un món en ràpida evolució, el compromís de Lavoropiù amb l’aprenentatge continu subratlla la seva visió d’una societat on tant les empreses com els empleats evolucionen en harmonia. No es tracta només de desenvolupar carreres o augmentar la productivitat; es tracta de posar els maons per a un futur més brillant i pròsper per a tots.

 

Conclusió

En conclusió, l’aprenentatge continu és un testimoni del compromís d’un individu amb el creixement personal i professional. En un panorama laboral, en canvi, constant, és l’única eina que garanteix rellevància i ocupabilitat. Aleshores, per a aquells que contemplen el seu proper pas, recordin que invertir en aprenentatge continu és invertir en el seu futur.