Skip to main content

Enginyers i arquitectes per la sostenibilitat ambiental

Enginyers i arquitectes per la sostenibilitat ambiental

En els darrers anys, els enginyers i els arquitectes han estat cada cop més conscients de la necessitat de construir edificacions i estructures respectuoses amb el medi ambient. Aquests professionals estan treballant de valent per crear solucions innovadores que estalviïn energia, aigua i recursos naturals, alhora que contribueixen a una millora significativa en la sostenibilitat ambiental. En aquest article, explorarem els molts esforços que duen a terme els enginyers i els arquitectes per assegurar un futur més sostenible per al planeta.

 

Què és la sostenibilitat ambiental?

La sostenibilitat ambiental es refereix a la capacitat dels sistemes naturals per mantenir-se a si mateixos i a les espècies que en depenen al llarg del temps. Això implica un ús responsable dels recursos naturals i la conservació del medi ambient per a les generacions futures.

D’altra banda, el desenvolupament sostenible és un concepte que cerca satisfer les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats. Això implica l’ús sostenible dels recursos naturals i l’equilibri entre el creixement econòmic, la protecció ambiental i la justícia social.

En resum, la sostenibilitat ambiental és un dels pilars fonamentals del desenvolupament sostenible, i es refereix a la conservació del medi ambient i els recursos naturals, mentre que el desenvolupament sostenible cerca equilibrar el creixement econòmic, la protecció ambiental i la justícia social per assegurar un futur sostenible per a les generacions futures.

 

Informe de Banco Caminos sobre les necessitats dels joves Enginyers de Camins, Canals i Ports i Arquitectes

Al desembre 2022 es va presentar l’informe elaborat per Banco Caminos i l’Associació Madrid Capital Mundial de la Construcció, Enginyeria i Arquitectura, en què es conclou que els Enginyers de Camins, Canals i Ports i Arquitectes han d’adaptar-se als nous desafiaments del sector, com ara la digitalització, la sostenibilitat i l’economia circular. A més, es destaca la importància de la formació continuada i la col·laboració entre diferents disciplines i actors del sector per afrontar aquests reptes. L’informe també posa l’accent en la necessitat d’una planificació estratègica a llarg termini i una inversió més gran en infraestructures sostenibles per impulsar la competitivitat i el desenvolupament sostenible del sector.

Aquest estudi es va desenvolupar en forma d’enquesta en línia entre maig i juny de 2022. Aquestes són algunes de les dades més rellevants:

  • El 35% dels enquestats creu que cal comunicar en mitjans o xarxes socials el valor que aporta la professió al desenvolupament econòmic i sostenible de la societat, adaptant-se als nous temps i maneres de treballar.
  • El 37% dels enquestats opinen que s’haurien de desenvolupar programes formatius conjunts enfocats a millorar l’ocupabilitat dels graduats.
  • El 65% dels participants considera que la sostenibilitat té una importància imprescindible per al sector, i l’impacte social i econòmic dels projectes, el càlcul de la petjada de carboni de les construccions i l’ús de materials sostenibles són els factors més importants.

 

Com han evolucionat la feina dels Enginyers de Camins, Canals i Ports i Arquitectes i la seva adaptació de la sostenibilitat ambiental.

A les darreres dècades, els enginyers de Camins, Canals i Ports i els Arquitectes han evolucionat en el seu treball i han adaptat el seu enfocament per incorporar la sostenibilitat ambiental. En aquest sentit, els enginyers i els arquitectes han treballat en el desenvolupament de solucions més eficients i sostenibles per a la construcció i el manteniment d’infraestructures i edificis.

Entre les principals tendències que han sorgit a la feina dels enginyers de Camins, Canals i Ports i arquitectes en relació amb la sostenibilitat ambiental, podem destacar:

  • Disseny i construcció d’edificis sostenibles: la construcció d’edificis amb materials i tecnologies sostenibles, així com el disseny d’edificis que aprofitin la llum solar, la ventilació natural i l’energia renovable, són algunes de les tendències més destacades. A més, s’han desenvolupat normatives i certificacions de sostenibilitat que valoren l’impacte ambiental dels edificis, com ara les certificacions LEED, BREEAM o VERD.
  • Utilització de materials i recursos sostenibles: els enginyers i arquitectes han incorporat l’ús de materials sostenibles i de baix impacte ambiental, com ara fustes certificades, pintures ecològiques, entre d’altres. A més, s’ha treballat en la gestió adequada dels residus i l’aprofitament de recursos naturals a la construcció.
  • Planificació i disseny d’infraestructures sostenibles: els enginyers de Camins, Canals i Ports han treballat en el disseny d’infraestructures que permetin una mobilitat sostenible, com ara els carrils bici, els sistemes de transport públic, la creació de zones de vianants, entre d’altres. A més, s’ha treballat en el disseny d’infraestructures que aprofitin les energies renovables, com ara les centrals hidroelèctriques, parcs eòlics o solars.
  • Restauració i regeneració d’entorns naturals: els enginyers de Camins, Canals i Ports i arquitectes han treballat en la restauració d’ecosistemes i la integració de les infraestructures al medi natural, mitjançant l’ús de tècniques de paisatgisme, reforestació i conservació de la biodiversitat.

En resum, els enginyers de Camins, Canals i Ports i arquitectes han evolucionat el seu treball i n’han adaptat l’enfocament per incorporar la sostenibilitat ambiental, cercant solucions més eficients i sostenibles per a la construcció i el manteniment d’infraestructures i edificis.