Skip to main content

Introducció al reclutament per valors

Introducció al reclutament per valors

Què és el reclutament per valors?

El reclutament per valors és una estratègia de contractació que prioritza l’alineació dels candidats amb els valors fonamentals de l’empresa, per sobre de les qualificacions i l’experiència. La seva importància rau en la creença que les habilitats es poden ensenyar, però els valors són intrínsecs i modelen el comportament i la presa de decisions.

Els beneficis d’aquest enfocament són múltiples. No només fomenta més participació i compromís dels empleats, sinó que també ajuda a construir un entorn de treball harmoniós i productiu. Tot i això, és crucial desacreditar un concepte erroni comú: el reclutament per valors no es tracta de contractar clons o sufocar la diversitat, sinó de nodrir un equip unit per principis compartits.

 

Els principis del reclutament per valors

Comprendre els valors fonamentals

Identificar els valors crucials de la teva empresa és el primer pas. Són creences fonamentals que guien les operacions de l’empresa, des de la formulació de l’estratègia fins a la presa de decisions quotidiana. Quan els empleats estan en sintonia amb aquests valors, fomenta el compromís i promou un sentit de pertinença.

Congruència de valors i ajustament cultural

La congruència de valors fa referència a la compatibilitat dels valors personals d’un empleat amb els valors fonamentals de l’empresa. Un alt grau de congruència dona com a resultat una major satisfacció i rendiment a la feina. Per contra, avaluar l’ajust cultural durant el reclutament implica avaluar si un candidat prosperaria l’entorn de l’empresa, marcat pels seus valors, hàbits de treball i ethos.

 

Implementació del reclutament per valors

Preparant l’escenari per al reclutament per valors

Un cop identificats els valors centrals, l’equip de contractació ha d’estar capacitat per integrar-los en el procés de contractació. Igualment important és comunicar aquests valors als candidats, permetent prendre decisions informades sobre el seu possible encaix dins de l’organització.

Tècniques d’entrevista per al reclutament per valors

L’entrevista conductual és una tècnica eficaç en què es demana als candidats que comparteixin experiències passades que demostrin els seus valors. Les preguntes basades en escenaris també són valuoses, ja que requereixen que els candidats expliquin com farien servir situacions hipotètiques alineades amb els valors fonamentals de l’empresa.

Avaluació dels valors dels candidats

Els valors es poden avaluar a través de mètodes directes, com ara preguntes directes, o mètodes indirectes, com ara observar les reaccions d’un candidat durant una entrevista. Les proves psicomètriques també poden proporcionar informació sobre la personalitat i el sistema de valors d’un candidat.

Desafiaments comuns en la implementació del reclutament per valors

Un desafiament principal és bregar amb els biaixos. Els entrevistadors poden, sense saber-ho, afavorir els candidats que comparteixen els seus valors personals en lloc dels de l’empresa. Un altre risc és l’ajust cultural exagerat, que podria conduir inadvertidament a la discriminació o la manca de diversitat.

 

Solucions per a Superar Desafiaments

Per garantir un enfocament divers i inclusiu, els equips de contractació han de rebre capacitació per reconèixer i combatre els biaixos. L’estratègia de contractació ha d’assolir un equilibri entre l’avaluació de valors i les habilitats, evitant la devaluació de les competències crítiques.

 

L’impacte i el futur del reclutament per valors

El reclutament per valors pot afectar significativament la retenció dels empleats i la satisfacció laboral. Els empleats que comparteixen els valors fonamentals del seu ocupador tenen més probabilitats de sentir-se satisfets amb la feina i romandre més temps a l’empresa. A més, aquest enfocament de contractació té un paper clau en la formació d’una cultura empresarial positiva, ja que un equip unit per valors comuns contribueix a un entorn de treball harmoniós.

 

El futur del reclutament per valors

Les tendències emergents suggereixen un reconeixement creixent de la importància del reclutament per valors. A mesura que les empreses s’esforcen per crear cultures distintives i obtenir avantatges competitius, alinear el reclutament amb els valors fonamentals serà cada cop més crucial. A més, la tecnologia exerceix un paper important en aquesta evolució, amb eines impulsades per IA que ajuden a avaluar els valors dels candidats de manera més efectiva i eficient.

 

Conclusió: Adoptar el reclutament per valors

El reclutament per valors és un enfocament estratègic per a la contractació que, quan s’executa correctament, aporta nombrosos beneficis a l’organització. El primer pas és identificar els valors fonamentals de l’empresa i assegurar-se que es comuniquin bé a l’equip de contractació i als empleats possibles. Al llarg del procés de contractació, cal mantenir un equilibri entre l’avaluació de les habilitats i els valors dels candidats per garantir la diversitat i la competència. Amb vista al futur, aquest enfocament serà encara més crític a mesura que les empreses reconeguin cada cop més l’enllaç entre els valors compartits, la cultura empresarial i l’èxit general.