Skip to main content

Tendències de recursos humans per al 2023

Tendències de recursos humans per al 2023

Els canvis en els recursos humans continuen avançant a mesura que les empreses han de tenir en compte noves tendències i tecnologies per satisfer les necessitats dels seus empleats. Aquestes tendències inclouran reptes per als gestors de recursos humans, però implementar aquestes tendències satisfactòriament els convertirà en facilitadores de canvi i progrés, ajudant a crear un mercat laboral més just i humà.

 

Aquestes són algunes de les tendències més destacades per al 2023

 

  • Major enfocament en la diversitat, l’equitat i la inclusió: això es durà a terme a través de programes de diversitat al lloc de treball, així com de l’educació i els entrenaments per a empleats i gerents sobre els temes relacionats amb la diversitat. A més, les empreses també hauran de fer un major esforç per contractar més persones amb diverses habilitats, cultures i antecedents per augmentar la inclusió al lloc de treball. Això també permetrà a les empreses tenir una millor comprensió dels clients, un enfocament de millor qualitat i una millor retenció d’empleats.
  • Increment de la implementació del treball remot i híbrid: El treball remot ha esdevingut una tendència durant la pandèmia, i no hi ha senyals que això canviï aviat. Les empreses continuaran implementant polítiques flexibles per permetre als empleats treballar a distància tant com sigui possible, per mantenir un ambient de treball segur i saludable. El treball híbrid també serà una tendència creixent per al 2023, permetent als empleats canviar entre la distància i l’oficina segons calgui.
  • Flexibilitat laboral: la flexibilitat laboral serà una tendència cada cop més popular en els recursos humans per al 2023. Això inclourà oferir diferents tipus d’horaris, des del treball a temps parcial fins al treball a temps complet o hores flexibles, així com permetre als empleats treballar des de casa. Aquesta flexibilitat permetrà a les empreses aprofitar els horaris de treball dels seus empleats de la millor manera possible i oferir-los més satisfacció laboral.
  • Proveir educació complementària, impulsar les habilitats dels empleats: les empreses també hauran de ser més proactives a l’educació i el desenvolupament dels seus empleats per al 2023. Això inclourà oferir entrenaments en línia, programes d’educació contínua i cursos per millorar les habilitats dels empleats. Això donarà als empleats l’oportunitat de desenvolupar noves habilitats per millorar les seves carreres.
  • Beneficis per a empleats centrats en el benestar: inclourà oferir beneficis que millorin la salut i el benestar dels empleats, com hores addicionals de descans, programes de salut mental i programes d’assegurança de salut. Això ajudarà a mantenir els empleats saludables i feliços mentre treballen per a l’empresa.
  • Millores en la cultura i el compromís de l’empresa: això significarà mantenir un ambient de treball positiu on els empleats se sentin respectats, valorats i escoltats. Això inclou programes de recompenses que fomentin el compromís dels empleats amb l’empresa, així com incentius per a aquells que mostrin la seva lleialtat cap a la companyia.
  • Com combatre la renúncia silenciosa: amb l’augment de la flexibilitat al lloc de treball, els recursos humans també hauran de bregar amb el tema de la renúncia silenciosa. Això significa que els empleats poden reduir gradualment la seva productivitat sense que el departament de recursos humans se n’adoni. Les empreses han de ser conscients d’aquest fenomen i treballar per combatre’l mitjançant la creació de programes de retroalimentació per als empleats, així com implementar una estructura de lideratge sòlida.
  • Implementació de noves tecnologies: també s’implementaran noves tecnologies per fer que els processos de reclutament, contractació i gestió siguin més efectius i eficients. Això inclourà l’ús d’eines d’automatització, així com solucions de programari per a la gestió i el seguiment dels empleats. Aquestes noves tecnologies ajudaran els departaments de recursos humans a estalviar temps i recursos en processar sol·licituds de feina i administrar les dades dels empleats.
  • Centrar-se en la retenció de personal: inclou mesures com el desenvolupament professional, la creació de programes de recompenses i la implementació d’una estructura de lideratge sòlida. Aquestes mesures ajudaran les empreses a atraure i retenir professionals qualificats i motivats, millorant la productivitat i l’èxit de l’empresa.

 

Desafiaments a què els gerents de recursos humans s’enfrontaran durant el 2023

 

El 2023, els recursos humans continuaran evolucionant i els ocupadors hauran d’adaptar-se a les tendències canviants. La diversitat, l’equitat i la inclusió tindran un enfocament més gran, hi haurà un increment en el treball remot i híbrid, els ocupadors hauran d’oferir educació addicional, beneficis per al benestar i millores en la cultura de l’empresa. Alhora, els gestors de recursos humans hauran de lluitar contra l’abandonament silenciós i estar al dia amb les noves tecnologies per retenir el personal. Aquestes tendències continuaran exercint un paper important en l’èxit de la gestió de recursos humans el 2023.