Skip to main content

L’auge emprenedor a Catalunya: el hub de joves emprenedors a Espanya

L'auge emprenedor a Catalunya: el hub de joves emprenedors a Espanya

Catalunya està experimentant un auge empresarial a mesura que gairebé el 50% de la població jove s’embarca en el viatge d’iniciar els seus negocis. Reconeguda com un pròsper centre empresarial a Espanya, la vibrant escena d’empreses emergents de Catalunya reflecteix una tendència global d’emprenedoria creixent.

El protagonisme de l’activitat empresarial espanyola

Segons l’informe de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2021-2022, Catalunya lidera l’activitat emprenedora a Espanya, amb un 7,2% cridaner de la seva població involucrada en negocis en fase inicial. Això suposa que 7 de cada 100 persones entre 18 i 64 anys a Catalunya es dediquen a l’emprenedoria. L’IV Informe Joves Talents Empresarials revela que els joves catalans lideren en esperit emprenedor (46,16%) a Espanya, seguits de les Canàries (44,02%) i Aragó (43,48%).

L’informe GEM indica que més del 70% dels professionals consideren la desocupació com el motiu principal per emprendre. D’altra banda, la por al fracàs impedeix al 42% aventurar-se a l’àmbit empresarial. Per a aquells disposats a afrontar els riscos, Flavio Liberal (CEO de WorldEd School, xarxa d’ensenyament americà global) comparteix tres consells essencials: coneixement profund a l’àrea triada, planificació sòlida i construcció d’una xarxa sòlida.

El creixement dels centres emprenedors a Catalunya

Un dels factors clau que contribueixen a l’apogeu empresarial de Catalunya és el creixement significatiu dels centres dedicats al foment de noves empreses. Aquests centres brinden als emprenedors accés a xarxes, inversors, mentors i proveïdors. L’estudi de Mobile World Capital destaca que a Catalunya hi ha un total de 96 hubs d’aquest tipus, gairebé el doble que fa cinc anys.

Navega pel mercat laboral competitiu a través de l’esperit empresarial

Flavio Liberal, director executiu de World Ed School, suggereix que l’emprenedoria podria ser la solució per a molts que naveguen pel mercat laboral altament competitiu a Espanya. L’emprenedoria reeixida, segons Liberal, requereix disciplina, concentració i resiliència. El sistema educatiu pot fer un paper important a l’hora d’inculcar aquests trets.

L’emprenedoria catalana comparada amb Europa i Espanya

Catalunya té una taxa d’emprenedoria més alta que la mitjana d’Espanya: el 10% dels catalans d’entre 18 i 34 anys s’aventuren en empreses. L’edat mitjana d’aquests emprenedors és de 39 anys i hi ha una tendència a l’alça a l’emprenedoria femenina. Tot i això, Catalunya enfronta desafiaments a l’hora d’iniciar negocis, amb una puntuació de confiança de només 3 sobre 10, cosa que reflecteix el sentiment a Europa. L’informe GEM indica que Catalunya i Espanya en general van darrere d’Europa en condicions empresarials com l’entorn empresarial i l’accessibilitat al finançament. Tot i els fons disponibles, falten projectes de qualitat per atraure inversors. L’estudi GEM del 2021 va mostrar que el 31% dels catalans va veure oportunitats de negoci, un augment respecte al 2020 però menys que el 2019. Aquesta percepció és menor que la dels països europeus d’alts ingressos. A més, el 51% dels catalans senten que tenen capacitats per emprendre i el 35% coneixen altres emprenedors. Les dades per a aquest informe provenen del Consorci Internacional GEM i van ser analitzades per un equip que inclou Carlos Guallarte.

Catalunya està experimentant un auge empresarial, en què gairebé el 50% de la població jove s’embarca en el viatge d’iniciar els seus propis negocis. Reconeguda com un pròsper centre empresarial a Espanya, la vibrant escena de startups de Catalunya reflecteix una tendència global d’emprenedoria creixent.

Les dades de l’Activitat i la Dinàmica Empresarial

El projecte GEM examina l’esperit empresarial en etapes, des de la intenció de començar un negoci fins a la finalització. L’estudi posa l’accent en les primeres etapes empresarials en avaluar les iniciatives empresarials, ja que les polítiques se solen centrar en aquestes fases. L’enfocament GEM utilitza diversos indicadors:

 1. Emprenedors potencials: adults (18-64) que tinguin la intenció de començar un negoci en els pròxims tres anys.
 2. Emprenedors naixents: adults que van començar un negoci a l’últim any, operatiu per fins a tres mesos.
 3. Nous emprenedors: adults propietaris d’una empresa que paguen salaris durant 3 a 42 mesos.
 4. TEA (taxa total d’activitat empresarial): el percentatge combinat d’empresaris naixents i nous.
 5. Propietaris d’empreses establertes: adults propietaris d’una empresa que paguen salaris durant més de 42 mesos.
 6. Abandó d’activitat empresarial: percentatge d’adults que han tancat o traspassat un negoci el darrer any.

El 2021, Catalunya va liderar Espanya en activitat emprenedora amb un TEA del 7,2%, cosa que significa que 7 de cada 100 adults entre 18 i 64 anys estaven involucrats en negocis en etapa inicial. Per regions, Barcelona va tindre un TEA del 7,2%, Girona un 5,9%, Lleida un 11,2% i Tarragona un 6,4%.

Dinàmica de l’activitat empresarial

Aquesta anàlisi examina la dinàmica empresarial entre el 2004 i el 2021 a Barcelona, Catalunya, Espanya, països europeus d’alts ingressos i altres nacions riques.

El 2021 Catalunya va liderar l’activitat emprenedora d’Espanya amb una TEA del 7,2%. Després d’una caiguda el 2020, va repuntar 0,6 punts el 2021, una taxa de recuperació que duplica la d’Espanya. Històricament, Catalunya i Barcelona van superar consistentment Espanya a TEA, amb una mitjana de 7,1% entre el 2004 i el 2021, igualant la mitjana d’Europa, però per darrere del 8,0% d’altres països d’alts ingressos i superant el 5, 8% d’Espanya.

El recent creixement de TEA a Catalunya és degut a un augment de les empreses emergents.

 

Activitat intraemprenedora

Durant la darrera dècada, el GEM ha estudiat no només les activitats empresarials independents, sinó també les accions intraemprenedores realitzades de forma innovadora pels empleats dins de les organitzacions existents.

L’intraemprenedoria o activitat empresarial dels empleats (EEA) implica que els empleats liderin la creació de nous productes/serveis o el llançament de nous negocis (com spin-offs) dins del seu ocupador actual.

Recentment, hi ha hagut un creixement tant a TEA (Activitat Empresarial Total) com a EEE en l’àmbit mundial i nacional. En els darrers tres anys, Catalunya ha experimentat un creixement de la seva activitat intraemprenedora. Si bé el 2,2% dels catalans eren intraemprenedors (un augment d’1,0 punts respecte al 2020), aquesta xifra encara està darrere de la taxa europea del 4,2%.

L’augment a l’EEE (+80% des del 2020) va ser substancialment més gran que el creixement a TEA (+9%). Informes anteriors del GEM suggereixen que l’EEE de Catalunya hauria d’estar idealment entre el 3,5% i el 4% en funció del seu PIB per càpita, cosa que implica la necessitat de més esforços intraempresarials per a un futur creixement orgànic.

Motivació per emprendre

A l’enquesta GEM del 2021, als enquestats se’ls van donar quatre raons per iniciar un negoci:

 • Tenir un impacte al món.
 • Generar alts ingressos.
 • Mantenir una tradició familiar.
 • Començar un negoci davant de l’escassetat de llocs de treball.

Idees principals:

 • Les motivacions reactives o de push, com començar un negoci a causa de l’escassetat d’ocupació, són més comunes que les proactives o de pull, com voler marcar la diferència.
 • L’augment de les motivacions reactives el 2020 i el 2021 per als nous emprenedors probablement es deu a l’impacte de la pandèmia de coronavirus.
 • Les empreses establertes, amb més de 3,5 anys d’antiguitat, tenen motivacions més estables, però es nota un augment en la motivació de push el 2021.
 • Comparativament, el desig de “continuar una tradició familiar” és més fort als països europeus i d’alts ingressos que a Catalunya.
 • Catalunya té una taxa més alta de motivacions reactives que els països amb ingressos alts i té un 11% menys de persones que comencen empreses per motius proactius.
 • Les empreses establertes a Catalunya tenen una taxa de motivació reactiva un 2% superior a l’espanyola i un 16% superior a la dels països de renda alta.
 • La pandèmia de Covid-19 va tenir un efecte més pronunciat en el canvi de les motivacions de les noves empreses a Catalunya i Espanya en comparació dels països d’alts ingressos.

Transcendència:

Aquestes variacions en les motivacions probablement influiran en la qualitat, el potencial de creixement i la longevitat de les empreses recentment formades, cosa que s’explorarà en capítols posteriors.

Distribució de gènere en l’emprenedoria a Catalunya:

 • Històricament, els homes han estat més actius que les dones a l’hora d’iniciar empreses, però la bretxa s’està tancant.
 • El 2021, els empresaris masculins dominaven les empreses establertes amb un 62% en comparació de les dones amb un 38%. Tot i això, en l’etapa inicial d’emprenedoria, els homes representen el 54% i les dones el 46%.
 • Barcelona és prometedora per a les dones: les emprenedores potencials representen el 52% i les noves el 51%. Tot i això, més dones (55%) que homes (45%) abandonen l’esperit empresarial, cosa que suggereix possibles desafiaments per a les dones.
 • L’índex d’emprenedoria inicial (TEA) de Catalunya del 2021 revela una bretxa de gènere cada cop més baixa: un 7,6% per als homes i un 6,7% per a les dones. Curiosament, a Espanya en conjunt el TEA femenina va superar el TEA masculí.
 • L’edat importa: El 2021, el TEA de les dones joves (18-34 anys) a Catalunya va saltar del 4,7% al 6,4%, mentre que la dels homes joves es va mantenir al 4,7%.
 • Les etapes inicials i establertes de l’emprenedoria mostren diferències de gènere menors el 2021. Tot i això, els potencials empresaris masculins senten que és més fàcil iniciar un negoci, mentre que les dones expressen una mica més de por al fracàs.
 • A mesura que s’aprofundeix la participació en l’emprenedoria, tots dos gèneres a Catalunya perceben més capacitat i coneixen altres emprenedors. Curiosament, les empresàries potencials veuen més oportunitats que les més establertes, però també expressen més por.

Conclusió: Catalunya com a zona prometedora per als emprenedors

L’ascens de Catalunya com a model d’esperit emprenedor a Espanya és innegable: gairebé la meitat de la població jove se sent atreta per l’atractiu d’iniciar les seves empreses. Aquest augment, impulsat tant per pressions externes com la desocupació com per un desig intrínsec de generar un impacte, posiciona Catalunya com un centre formidable per als joves emprenedors a Espanya. L’ecosistema en expansió constant de centres empresarials a Catalunya és testimoni del compromís de la regió per fomentar i fomentar la innovació. No obstant això, com suggereixen les xifres, persisteixen desafiaments, des del temor al fracàs fins a abordar les bretxes en la representació de gènere.

Tot i això, el que brilla és la resiliència i adaptabilitat de Catalunya. La seva capacitat per recuperar-se després del 2020 i el notable creixement de l’emprenedoria femení assenyalen una trajectòria positiva per al panorama empresarial de la regió. Però ateses les motivacions reactives evidents per a l’emprenedoria, especialment a causa de la pandèmia, hi ha una crida a un enfocament estructurat i informat cap a l’emprenedoria. Aquí, organitzacions com la nostra tenen un paper fonamental. Com a empresa líder en recursos humans, reconeixem la importància d’aprofitar aquest esperit emprenedor. Continuem compromesos a guiar els emprenedors a les planes al llarg dels seus viatges, oferint suport en l’adquisició, gestió i tutoria de talent, garantint que Catalunya no només encara sigui un centre per a les startups, sinó que prosperi com una potència empresarial global.

 

TEA (Total Entrepreneurial Activity),

EBO (Established Business Owners)

EEA (Employee Entrepreneurial Activity)