Skip to main content

Navegant el Benestar dels Empleats a l’Era Digital: Estratègies i Solucions

Navegant el Benestar dels Empleats a l'Era Digital: Estratègies i Solucions

En el panorama de l’era digital, la noció del benestar dels empleats s’ha expandit més enllà dels límits convencionals, oferint tant reptes com oportunitats per a les empreses. A mesura que la tecnologia remodela els nostres entorns laborals, és crucial que les empreses, incloses aquelles que estiguin considerant els serveis de Pyou, comprenguin i tractin la complexa interacció entre la digitalització i la salut dels empleats, tant mental com física.

 

El doble impacte de la transformació digital

L’era digital ha revolucionat el lloc de treball, introduint eines com la realitat virtual per a entrevistes i xatbots per a formació. Si bé aquests avenços ofereixen eficiència i conveniència, també comporten riscos com a major estrès i aïllament. Equilibrar aquests aspectes és clau per mantenir un ambient de treball saludable.

 

Salut mental a la feina: una perspectiva de l’OMS

L’Organització Mundial de la Salut subratlla la importància vital del treball digne en la promoció de la salut mental, ressaltant com les condicions de treball deficients i les excessives càrregues laborals poden representar riscos seriosos. Les estratègies més efectives per mitigar aquests riscos inclouen la capacitació de gerents en salut mental, la promoció de coneixements sobre salut mental entre els treballadors i el suport als empleats amb afeccions de salut mental a través d’adaptacions raonables i programes de tornada a la feina.

 

Generació Z: redefinint el compromís al lloc de treball

L’arribada dels Zillennials, o Generació Z, de força laboral marca un canvi significatiu en la dinàmica del compromís al lloc de treball. Aquesta generació, nascuda a finals de la dècada de 90 i principis dels anys 2010, està aconseguint la majoria d’edat en un món marcat per ràpids avenços tecnològics i canvis sociopolítics significatius. La seva entrada al mercat laboral no és només un canvi demogràfic sinó cultural, que porta nous valors i expectatives al lloc de treball.

  • Valorar l’autenticitat i el propòsit: La Generació Z valora molt l’autenticitat, tant a la seva vida personal com al punt de treball. Busquen ocupadors que no només siguin transparents sobre les pràctiques comercials, sinó que també demostrin un compromís genuí amb les qüestions socials i ambientals. Aquesta generació vol treballar per a organitzacions que s’alineïn amb els seus valors i contribueixin a un bé social més gran. Les empreses que poden articular i viure una missió convincent tenen més probabilitats d’atreure i retenir aquests joves talents.
  • La flexibilitat com una cosa no negociable: Per als Zillennials, la flexibilitat va més enllà de l’opció de models de treball remots o híbrids. Comprèn una expectativa més àmplia d’integració entre la vida laboral i personal, on la vida personal i professional coexisteixen harmoniosament. Aquesta generació valora la capacitat de personalitzar els seus horaris de treball, triar els llocs de treball i tenir autonomia sobre com assolir els seus objectius laborals. Aquest grup demogràfic considera que les organitzacions que ofereixen acords de treball flexibles són ocupadors més atractius.
  • Desenvolupament professional i tecnologia: En créixer en un món digital, la Generació Z se sent molt còmoda amb la tecnologia. Esperen que el vostre lloc de treball no només sigui tecnològicament avançat, sinó que també utilitzi la tecnologia d’una manera que millori la seva experiència laboral i la seva productivitat. A més, estan interessats en les oportunitats de desenvolupament i aprenentatge continu, especialment les que aprofiten les plataformes digitals. Les empreses que inverteixen en tecnologies de formació avançades i ofereixen oportunitats d’aprenentatge continu tenen més probabilitats d’atreure els empleats de la Generació Z.
  • Comentaris i reconeixement: els comentaris i el reconeixement periòdics són importants per als Zillennials. Aprecien una cultura laboral en què la retroalimentació sigui constructiva, freqüent i integrada al flux de treball diari. A diferència de les generacions anteriors que haurien preferit les revisions anuals, la Generació Z prefereix la retroalimentació immediata i contínua que els ajudi a créixer i millorar contínuament.
  • Col·laboració i comunitat: tot i ser nadius digitals, la Generació Z valora les interaccions cara a cara i les oportunitats de col·laboració. Prosperen en entorns on es fomenta la feina en equip i la construcció de comunitats és una prioritat. Els ocupadors que fomentin una cultura de treball col·laboratiu i un esperit comunitari trobaran més compromís i lleialtat en aquesta generació.

 

L’impacte de l’era digital al benestar dels empleats

L’enquesta ESENER de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut al Treball crida l’atenció sobre els riscos psicosocials derivats de l’ús més gran de les tecnologies digitals. Innovacions com la realitat virtual per a entrevistes de treball i els xatbots per a formació suposen un salt endavant en eficiència i gestió de recursos. Tot i això, aquests avenços també poden provocar un augment de l’estrès i l’ansietat entre els empleats. La naturalesa impersonal de la comunicació digital, juntament amb el ritme ràpid del canvi tecnològic, pot resultar aclaparadora i desorientadora per a alguns treballadors.

 

Combatre la soledat dels empleats a la feina remota

Com indica l’enquesta Pulse 2022 de l’EU-OSHA, la digitalització pot provocar més sensació d’aïllament entre els empleats. Per contrarestar això, s’encoratja les organitzacions a establir canals de comunicació clars, com la missatgeria instantània, que promoguin el treball en equip i la col·laboració, fins i tot en entorns remots.

 

El valor del salari emocional

El concepte de salari emocional, beneficis no monetaris proporcionats per una organització, està guanyant protagonisme. Beneficis com el suport psicològic, l’assessorament legal i les iniciatives de salut contribueixen significativament al benestar dels empleats i són crucials per a la retenció i l’adquisició de talent.

 

Fomentant la proactivitat i l’autogestió

Atès que la digitalització sovint genera més càrregues de treball, és essencial recompensar els empleats pels seus esforços addicionals. Els horaris flexibles i la confiança en els empleats per gestionar les tasques poden augmentar la moral i la productivitat. El desenvolupament professional i les oportunitats de promoció interna també són factors clau.

 

Garantir un lloc de treball segur i ergonòmic

El benestar físic al lloc de treball, especialment en entorns remots, és un altre aspecte crucial. Proporcionar equips ergonòmics com ara ratolins verticals, suports per a portàtils i coixins lumbars pot reduir significativament la tensió física diària relacionada amb el treball.

 

El paper del compromís en l’exercici dels empleats

El compromís dels empleats és fonamental per a l’èxit organitzacional. Un empleat motivat pot contribuir significativament als ingressos d’una empresa, mentre que la manca de motivació pot limitar el seu exercici al 70%. Empreses com MCI, Espanya i Portugal posen èmfasi en la creació d’una cultura laboral inclusiva que fomenti la comunicació oberta, el desenvolupament professional i el reconeixement dels empleats per enfortir el compromís.

 

Conclusió

En un entorn laboral digital que evoluciona ràpidament, prioritzar el benestar dels empleats no és només avantatjós, sinó essencial per a la sostenibilitat i l’èxit de qualsevol organització. En abordar els desafiaments que planteja la digitalització i prioritzar la salut mental, emocional i física dels empleats, les empreses poden fomentar una força laboral més productiva, compromesa i satisfeta.

Això és especialment cert per involucrar i retenir la Generació Z, les organitzacions han d’acceptar el canvi, prioritzar l’autenticitat, oferir flexibilitat, invertir en tecnologia i capacitació, oferir retroalimentació contínua i fomentar un sentit de comunitat i col·laboració. En alinear les seves pràctiques laborals amb els valors i les expectatives d’aquesta nova generació, les empreses poden desbloquejar una gran quantitat de talent i innovació que els Zillennials aporten.

 

Acceptar els desafiaments i les oportunitats de l’era digital és clau per garantir el benestar i l’èxit de la seva força laboral. A Pyou, ens dediquem a guiar les empreses mitjançant aquest panorama complex, garantint una força laboral pròspera i saludable.