Skip to main content

Més enllà de la nòmina: Implementar el salari emocional per a la retenció i satisfacció dels empleats

Més enllà de la nòmina: Implementar el salari emocional per a la retenció i satisfacció dels empleats

A Pyou, sempre ens hem mantingut a l’avantguarda, en anticipar-nos i adaptar-nos als canvis al mercat laboral. Avaluem constantment el que motiva els cercadors de feina i les nostres observacions revelen un panorama canviant.

En un mercat laboral que canvia ràpidament, atraure i retenir talent és més desafiador que mai. La saviesa tradicional suggereix que un salari més alt és el principal motivador per als que busquen feina, però les recompenses tradicionals, en particular les que es basen en beneficis monetaris, són cada cop més insuficients per mantenir els empleats motivats i compromesos. Aquí és on entra el concepte de “salari emocional”.

 

Què és el salari emocional?

L’Associació Espanyola per a la Qualitat defineix el salari emocional com els elements no econòmics de la retribució d’un empleat, destinats a satisfer necessitats personals, familiars i professionals, millorant així la qualitat de vida i afavorint la conciliació de la vida laboral i familiar. La noció de salari ha passat de ser purament monetària a abastar aspectes que asseguren un millor equilibri entre la feina i la vida personal i el creixement personal.

 

Els beneficis no monetaris: una nova perspectiva

Els ocupadors han de reconèixer aquest canvi i adaptar-s’hi. A Pyou, hem vist que els empleats d’avui no només busquen feina, busquen un projecte, un lloc on puguin créixer, desenvolupar les seves habilitats i treballar per assolir els seus objectius professionals. Aquesta tasca pot ser desafiant per a les empreses, però també presenta una oportunitat per atraure i retenir talent en oferir un paquet integral que no només inclou un salari competitiu, sinó que també inclou altres beneficis.

  • Un d’aquests beneficis buscats és la capacitació. Les oportunitats d’aprenentatge i desenvolupament continu han esdevingut un atractiu important per als empleats. La provisió d’aquestes oportunitats no només millora les habilitats i la productivitat dels empleats, sinó que també n’augmenta la moral i la satisfacció laboral. A Pyou, entenem això i ho hem incorporat a la nostra estratègia per donar suport als nostres clients. Ajudem les empreses a desenvolupar i implementar programes de capacitació que s’alineïn amb les aspiracions dels seus empleats, fomentant així una cultura d’aprenentatge i creixement. Oportunitats de formació, que no només milloren les habilitats dels empleats, sinó que també fomenten la motivació i el treball en equip. Les empreses estan veient una rotació anual del 20-30% a la seva força laboral, un cost seriós per al negoci. En oferir oportunitats de creixement personal i professional, les empreses poden demostrar el seu compromís amb els seus empleats, cosa que alhora pot ajudar a reduir la rotació. A més, la formació és una valuosa recompensa no monetària que pot ser especialment atractiva per als empleats. L’Informe d’aprenentatge al lloc de treball de LinkedIn de 2020 va descobrir que el 94% dels empleats romandria més temps en una empresa si invertís en el seu aprenentatge i desenvolupament.
  • Emfatitzar les recompenses no monetàries també requereix que els líders s’involucrin més a brindar crítiques i avaluacions regulars i constructives. Segons Gallup, els líders que ofereixen avaluació freqüent i contínua tenen més probabilitats de liderar els empleats que se senten motivats per fer una feina excel·lent, i aquests empleats tenen gairebé tres vegades més probabilitats d’estar compromesos a la feina. De fet, gairebé el 60% dels empleats enquestats van afirmar que els agradaria rebre comentaris diàriament o setmanalment. Aquest nombre va augmentar al 72% per als empleats menors de 30 anys. L’avaluació és fonamental per desenvolupar i perfeccionar les habilitats, especialment la comunicació i l’empatia, que estan relacionades amb la construcció i el foment de les relacions i la millora del rendiment. Hi ha diverses maneres en què els líders poden brindar feedback, per exemple, a través d’avaluacions de 360 graus, sol·licitud directa de crítica, revisió d’acompliment i escolta activa.
  • Els horaris de treball flexibles i la capacitat de treballar de manera remota són altres beneficis no monetaris que estan guanyant popularitat. Aquests beneficis contribueixen a una millor conciliació de la vida familiar i laboral i demostren la confiança de la companyia en els seus empleats, potenciant així la seva lleialtat i el seu compromís.
  • Beneficis com a atenció mèdica, xec per a l’escola bressol i vals de menjar: sovint, aquests són molt apreciats pels empleats i poden millorar la seva qualitat de vida.

 

Com entendre el salari emocional que vol la teva plantilla

En el context de marca personal, l’avaluació juga un paper crucial. És important recordar que la vostra marca no es tracta únicament d’introspecció, sinó que també requereix validació externa. La cerca i el processament regulars de comentaris són essencials per mantenir reals les percepcions que tens de tu mateix i perfeccionar les teves habilitats, especialment aquelles relacionades amb la construcció i el foment de relacions i la millora del rendiment. Hi ha diverses maneres de rebre comentaris:

  • Avaluació de comentaris de 360 graus: això pot proporcionar comentaris sincers i anònims i aportar informació valuosa.
  • Sol·licitar crítiques activament: Els gerents i directors d’equips haurien de sol·licitar avaluacions regularment, demostrant un interès genuí en les opinions dels altres i refinant contínuament els seus pensaments i accions en funció de les respostes.
  • Revisions d’acompliment: poden oferir informació poderosa sobre les percepcions externes, especialment quan reps informació de persones que han treballat directament amb tu o el teu departament.
  • Escolta el que altres diuen sobre el teu departament o empresa: això pot proporcionar informació sobre com els altres perceben la teva empresa, ja que la manera com en parlen sovint es relaciona amb els aspectes únics o diferenciadors.

 

Conclusió

En conclusió, si bé el salari continua sent un factor essencial, ja no és l’únic determinant. Els empleats busquen un enfocament holístic de la compensació que no només els recompensi monetàriament, sinó que també contribueixi al seu creixement i benestar general. Aquest canvi de perspectiva presenta una oportunitat perquè les empreses innovin els seus paquets de compensació i creïn un ambient de treball més atractiu i gratificant.

A Pyou, continuem compromesos a ajudar els nostres clients a navegar aquest panorama en evolució. Els nostres reclutadors estan equipats per identificar professionals altament qualificats i alinear-los amb empreses que en valoren les necessitats.