Skip to main content

Per què les empreses haurien d’invertir en Upskilling i Reskilling

Per què les empreses haurien d'invertir en Upskilling i Reskilling

L’impacte de l’automatització s’ha sentit a moltes indústries, amb l’aparició de robots i algorismes assumint certes funcions tradicionalment realitzades per humans. Això ha portat a la pèrdua de llocs de treball a certs sectors, però que ha creat noves oportunitats en altres. Per això les empreses modernes han d’invertir en Upskilling i Reskilling per mantenir-se competent, ser més productiva, estalviar costos, millorar el reclutament i la retenció.

Què és Upskilling?

Upskilling o perfeccionament és el procés d’adquirir noves habilitats, coneixements i competències que es requereixen per a les demandes canviants del mercat laboral. Això pot anar des del desenvolupament de les habilitats que un empleat ja té fins a l’aprenentatge d’altres completament noves. Amb l’auge dels avenços tecnològics, la millora de les qualificacions s’ha tornat cada vegada més important per als treballadors que busquen continuar sent competitius al mercat laboral actual.

Què és Reskilling?

El Reskilling o la “reciclatge professional” consisteix a adquirir noves habilitats, capacitats i competències per poder desenvolupar o la mateixa feina o una altra feina, i estar actualitzat per continuar formant part d’un mercat laboral canviant.

Per què l’upskilling i reskilling és crucial al mercat laboral actual?

El paper dels departaments de recursos humans s’ha tornat cada cop més rellevant en la capacitació i actualització de la força laboral, Upskilling i Reskilling. A mesura que l’economia global canvia i la tecnologia avança, les empreses han de poder adaptar-se ràpidament a les demandes canviants i continuar sent competitives. Per aconseguir això, cal assegurar que la seva força laboral tingui les habilitats i el coneixement adequats i que pugui adaptar-se a rols nous i canviants.

Un departament de recursos humans ha de buscar constantment maneres de millorar i tornar a capacitar a la seva força laboral perquè l’empresa es mantingui competitiva al mercat laboral en constant canvi. Amb Upskilling i Reskilling, un departament de recursos humans pot garantir que els seus empleats estiguin ben equipats per manejar els rols actuals i emergents. Això pot ajudar l’organització a mantenir-se a l’avantguarda i continuar sent competitiva a la indústria.

Beneficis de l’upskilling i reskilling

L’Upskilling i Reskilling dels empleats ofereix nombrosos beneficis a l’empresa. Aquests beneficis inclouen més compromís per part dels empleats, més productivitat, estalvi de costos, millor servei al client, més flexibilitat, accés a noves habilitats, millor reclutament i retenció, més eficiència organitzacional i més satisfacció laboral. A més, millorar i tornar a capacitar per força laboral pot ajudar a construir una millor cultura corporativa i donar suport a un lloc de treball més divers, inclusiu i equitatiu.

 • Major productivitat: millorar i tornar a capacitar els empleats els ajuda a ser més eficients i efectius al lloc de treball, cosa que permet que l’empresa faci més amb menys recursos.
 • Millor servei al client: invertir en el desenvolupament dels empleats pot ajudar a millorar el servei al client en brindar-los les habilitats i el coneixement que necessiten per atendre millor els clients.
 • Reducció de la rotació del personal: la millora i l’actualització de les habilitats dels empleats els dona un sentit de propòsit i motivació per romandre a l’empresa.
 • Major competitivitat: una força laboral ben capacitada i amb coneixements pot fer que l’empresa sigui més competitiva al mercat, permetent mantenir-se per davant de la competència.
 • Major satisfacció dels empleats: millorar i tornar a capacitar els empleats pot augmentar la seva satisfacció laboral, cosa que dona com a resultat una força laboral més feliç i productiva.
 • Estalvi de costos: Invertir en el desenvolupament dels empleats pot generar un estalvi de costos a llarg termini, ja que l’empresa no necessita contractar nous empleats amb tanta freqüència.

Estratègies de millora, com aplicar l’upskilling i reskilling

En un mercat laboral en constant canvi on les habilitats es poden tornar obsoletes de la nit al dia, és essencial que les empreses prenguin mesures proactives per millorar i tornar a capacitar la seva força laboral. Les empreses han d’adoptar un enfocament integral per garantir que els empleats es mantinguin a l’avantguarda i estiguin llestos per assumir nous desafiaments a mesura que sorgeixin. Aquí hi ha algunes estratègies per a Upskilling i Reskilling per força laboral:

 1. Identificar bretxes d’habilitats: les empreses han de fer una avaluació d’habilitats de la seva força laboral actual per identificar possibles bretxes d’habilitats. Això ajuda l’empresa a identificar quines àrees cal abordar i quins empleats necessiten capacitació addicional.
 2. Invertir en capacitació: les empreses han d’invertir en programes de capacitació formals i informals per ajudar els empleats a desenvolupar les seves habilitats i mantenir-se actualitzats sobre els darrers desenvolupaments de la indústria.
 3. Aprofitar la tecnologia: les empreses poden aprofitar la tecnologia, com ara les plataformes d’aprenentatge en línia i les sessions de capacitació virtual, per millorar l’eficiència dels seus esforços de millora i actualització d’habilitats.
 4. Promoure la mobilitat interna: les empreses han de promoure la mobilitat interna i oferir als empleats l’oportunitat de canviar de funció o departament per aprendre noves habilitats i adquirir noves experiències.
 5. Fomentar la creació de xarxes: les empreses han d’encoratjar els empleats a assistir a esdeveniments i conferències per establir contactes i aprendre dels experts de la indústria.
 6. Brindar oportunitats de mentoria: les empreses han de brindar oportunitats de tutoria o mentoria als empleats per ajudar-los a desplegar les seves habilitats i obtenir informació valuosa de professionals experimentats.

També és important recordar que la millora de les habilitats és un procés continu i que és important aprendre i desenvolupar noves habilitats contínuament.

Conclusió

En general, Upskilling i Reskilling són essencials perquè una empresa es mantingui competitiva i així garantir que els seus empleats estiguin ben equipats per gestionar nous rols i desafiaments. Amb les habilitats i la capacitació adequades, el departament de recursos humans pot ajudar a fer que l’organització encara sigui reeixida i construeixi una força laboral sòlida. També és una estratègia crucial per a la retenció de treballadors i millorar la marca de l’ocupador.

És per això que, amb l’inici del 2023, el Grup Lavoropiù suma la marca Formapiù, la nova divisió especialitzada en formació per a empreses i empleats.