Skip to main content

Barcelona Green Deal: una guia completa

BCN Green Deal 2023

El Barcelona Green Deal és una ambiciosa iniciativa transformadora dissenyada per reactivar i diversificar econòmicament, socialment i ambientalment la ciutat de Barcelona per a l’any 2030. La iniciativa gira al voltant de la col·laboració publicoprivada per multiplicar les perspectives de creixement de la ciutat, mantenint la seva aposta per la competitivitat, sostenibilitat i equitat. El Green Deal es basa en la premissa d’utilitzar els actius i els desafiaments existents de Barcelona per impulsar el creixement, la innovació i la sostenibilitat, encoratjant les parts interessades locals i internacionals a invertir a la ciutat.

 

Reptes a què s’enfronta Barcelona

La ciutat de Barcelona s’enfronta a diversos reptes importants, alguns dels quals s’han vist exacerbats per la pandèmia de COVID-19. Aquestes inclouen:

 • Salut pública i impacte de la COVID-19: La pandèmia mundial ha afectat profundament l’economia i la salut pública de Barcelona i ha plantejat nous reptes que requerien un pla d’acció específic i un ajustament d’estratègia.
 • Desacceleració econòmica: La ciutat s’enfronta a una desacceleració econòmica a causa de l’alentiment de l’activitat, que amenaça la supervivència del teixit productiu de la ciutat.
 • Pèrdua d’ocupació: La pandèmia ha provocat la pèrdua d’ocupació dels residents i ha afectat particularment els grups més vulnerables i fràgils.
 • Bretxa de Digitalització: Els baixos nivells de digitalització en alguns sectors han causat un impacte més significatiu, ja que no tenen alternatives a la seva activitat comercial habitual.
 • Impacte de marca: La crisi sanitària ha tingut un impacte negatiu al prestigi de la marca Barcelona, especialment a Espanya.
 • Desafiament de creixement sostenible: la ciutat s’enfronta al desafiament crític de garantir que l’expansió econòmica no es produeixi a costa de lluitar contra la desigualtat.
 • Amenaça del canvi climàtic: Barcelona ha de respondre a la crisi climàtica global animant els ciutadans i les empreses a adoptar comportaments econòmics i de consum més respectuosos amb el medi ambient.
 • Preservació de la identitat i la cultura: la ciutat corre el risc de perdre la identitat única a causa de la globalització, la gentrificació i l’aparició de models turístics de baix valor.
 • Manteniment del lideratge digital: tot i que Barcelona ha estat una capital digital, sorgeixen nous jugadors que plantegen un desafiament per a l’ecosistema digital de la ciutat.
 • Enfortiment del lideratge internacional: malgrat la seva sòlida reputació, Barcelona s’enfronta al desafiament d’enfortir la seva presència internacional, cosa que requereix millores en els rànquings i els indicadors globals.

 

Sis zones de la ciutat en remodelació

La reactivació de la ciutat se centra principalment en sis àrees urbanes clau que necessiten un impuls més gran:

 • Centre de la ciutat: El centre de Barcelona ha estat l’eix econòmic i social de la vida de la ciutat. Aquest pla suposa una estratègia per dinamitzar l’economia del centre per reactivar el dinamisme del barri. Això implica crear una economia dinàmica i diversificada que pugui atraure treballadors de tota l’àrea metropolitana, alhora que equilibra la presència de visitants. L’Ajuntament té com a objectiu reactivar la vida econòmica i social de Ciutat Vella i l’Eixample, tot potenciant el comerç de proximitat i el turisme de qualitat.
 • Port Olímpic: Barcelona té com a objectiu convertir el Port olímpic en un espai de barri i gastronòmic, de referència per al sector nàutic i l’economia blava, habitatges per a empreses emergents i centres d’innovació.
 • 22@Nord: es refereix al pla per donar un nou impuls al districte 22@, en concret a la zona situada al nord de la Diagonal. Aquest projecte implica desbloquejar el desenvolupament de més d’un milió de metres quadrats de sòl productiu, incorporar empreses tecnològiques i crear aproximadament 60.000 llocs de treball. Aquest esforç també inclourà els criteris de sostenibilitat actuals i respondrà als nous reptes de l’espai de treball a l’era post-COVID. L’ampliació nord del districte 22@ buscarà l’equilibri entre empreses consolidades, startups, pimes i comerç de proximitat.
 • Eix Besòs: És un entorn eminentment industrial que necessita un replantejament. El futur de l’àrea implica convertir-se en un corredor productiu estratègic per a la ciutat, amb activitats logístiques locals i relacionades amb el metabolisme de la ciutat. Noves activitats dinamitzaran els polígons industrials del marge dret del riu Besòs, centrant-se en la logística sostenible, la gestió de residus i la indústria 4.0.
 • Zona Franca i la Marina: És el principal actiu de sòl productiu de la ciutat, orientat principalment al sector logístic. La transformació d’aquesta zona generarà una nova centralitat urbana al sud de Montjuïc, situada estratègicament entre el port i l’aeroport de Barcelona. Aquestes àrees formen la reserva de sòl residencial més gran, preparada per albergar al voltant d’11.000 habitatges i crear fins a 10.000 nous llocs de treball relacionats amb la indústria 4.0 i la sostenibilitat.
 • Montjuïc i Fira: Montjuïc és un parc metropolità i un centre esportiu i cultural. El pla contempla l’aprofitament dels equipaments culturals i esportius i el foment d’activitats vinculades a l’economia de l’esport. També es tracta de redefinir la relació de Montjuïc amb la resta de la ciutat i l’espai Firal, dissolent el caràcter tancat que ha tingut i introduint nous usos. La transformació d’aquests espais pretén generar sinergies entre l’esport i la tecnologia, alhora que amplia el recinte firal de Gran Via.

 

Conclusió

En conclusió, el Green Deal de Barcelona és un esforç integral per reactivar, revitalitzar i reimaginar les esferes econòmica, social i ambiental de Barcelona davant de desafiaments multifacètics, que van des de la desacceleració econòmica fins al canvi climàtic. En abordar aquests problemes, l’acord construeix una Barcelona àgil, sostenible i resistent que està preparada per al futur.

 

S’hi identifiquen sis zones clau de la ciutat com el cor de la transformació, cadascuna de les quals està destinada a una remodelació estratègica per fomentar el creixement econòmic, el dinamisme social i la sostenibilitat ambiental. En convertir els desafiaments en oportunitats, el Barcelona Green Deal espera no només restaurar la vitalitat i el dinamisme de la ciutat, sinó també transformar-la en un model de resiliència urbana i sostenibilitat, equilibrant el creixement amb la preservació del seu patrimoni cultural i el compromís amb la sostenibilitat.

 

Si bé el camí al davant és certament ardu, amb la dedicació de les entitats públiques i privades, la passió i la resiliència dels seus ciutadans i el potencial inherent de la ciutat per a la innovació i la creativitat, Barcelona està preparada per marcar el començament d’una nova era de creixement sostenible i inclusiu. Al final, el Barcelona Green Deal és més que un pla urbanístic; és un testimoniatge de l’esperit de resiliència de Barcelona, un model per a un futur sostenible i una crida a l’acció per a ciutadans, empreses i governs per igual.

 

L’èxit d’aquesta iniciativa consolidarà la posició de Barcelona com a líder mundial en sostenibilitat i resiliència urbana. En definitiva, el Barcelona Green Deal subratlla la necessitat i la viabilitat d’un model de creixement que no només sigui econòmicament sòlid, sinó també socialment equitatiu i ambientalment responsable. Aquest esforç pioner serveix d’inspiració per a altres ciutats del món que busquen equilibrar la recuperació econòmica amb la sostenibilitat i la justícia social.