Skip to main content

Com afecta les empreses la bretxa de talent digital?

En una època en què la tecnologia canvia ràpidament el mercat laboral, la bretxa de talent digital s’està convertint en una preocupació per a moltes empreses. En aquest article analitzarem com aquesta bretxa de talent digital afecta el mercat laboral actual i com es pot abordar.

 

Què és la bretxa digital?

La bretxa digital es refereix a la desigualtat en l’accés i l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) entre diferents grups de la societat. Això inclou la manca d’accés a internet, la manca d’habilitats per fer servir tecnologies avançades, la manca de recursos per comprar dispositius electrònics i la desigualtat en la qualitat de la infraestructura de TIC. La bretxa digital pot tenir un impacte negatiu en el desenvolupament econòmic, l’educació i la participació ciutadana. No hem de confondre la bretxa digital i la bretxa de talent digital.

 

Què és la bretxa de talent digital?

La bretxa de talent digital fa referència a la manca d’habilitats i coneixements necessaris en l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la força laboral. Això pot incloure la manca d’habilitats tècniques, la manca de coneixements en la utilització d’eines digitals i la manca de competències digitals en general. La bretxa de talent digital pot ser un obstacle per al desenvolupament econòmic i la competitivitat, ja que les empreses i les indústries requereixen treballadors capacitats en TIC per mantenir-se a l’avantguarda en un entorn cada cop més digital. Per tant, és important fomentar la formació i el desenvolupament d’habilitats digitals per abordar aquesta bretxa i garantir una força laboral competitiva.

 

Com afecta les empreses la bretxa de talent digital?

Actualment, a Espanya hi ha una manca de coincidència entre la demanda de personal tècnic i la quantitat de persones capacitades per fer-ho. Això es pot veure com un desafiament i una oportunitat, ja que el sector TIC pot ajudar a reduir la desocupació i la inestabilitat laboral. No obstant això, calen canvis per aconseguir-ho. La Fundació VASS informa que cada any es graduen aproximadament 8.000 enginyers informàtics i 6.000 més d’altres carreres relacionades amb el món STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), a més de la formació professional i cursos curts o bootcamps no regulats. En total, s’estima que cada any uns 42.000 individus reben formació. Així i tot, això no arriba per cobrir les 73.000 persones requerides pel sector de les tecnologies de la informació en l’últim any. Per tant, és crucial trobar solucions per omplir aquesta bretxa de talent digital.

 

Com afecta la bretxa de talent digital a les empreses

Òbviament, les empreses es veuen seriosament afectades en trobar-se amb candidats acabats de graduar que no tenen la formació suficient per poder desenvolupar les tasques relacionades amb la posició. Algunes de les conseqüències inclouen:

 • La dificultat per trobar treballadors capacitats amb les habilitats i coneixements necessaris en TIC, cosa que pot endarrerir projectes i augmentar els costos.
 • La bretxa de talent digital pot afectar la capacitat de les empreses per competir al mercat, ja que poden no tenir accés a la millor tecnologia o a treballadors capacitats en el seu ús.
 • Les empreses que no tenen habilitats digitals poden experimentar una disminució en la productivitat i l’eficiència, cosa que pot afectar-ne els resultats financers.
 • La bretxa de talent digital afecta les habilitats de les empreses d’adaptar-se als canvis tecnològics i mantenir-se a l’avantguarda en un entorn cada cop més digital.

Per tant, és important que les empreses espanyoles inverteixin en la formació i el desenvolupament d’habilitats digitals per abordar la bretxa de talent digital i mantenir la seva competitivitat al mercat.

 

Com poden les empreses reduir la bretxa de talent digital?

Hi ha diverses iniciatives que les empreses poden implementar per disminuir la bretxa de talent digital:

 • Formació i capacitació contínua: Les empreses poden invertir en programes de formació i capacitació (upskilling i reskilling) per als seus empleats actuals, per mantenir-se al dia amb les habilitats digitals en evolució constant.
 • Aliances amb institucions educatives: Les empreses poden col·laborar amb universitats i escoles tècniques per promoure leducació en tecnologia i crear un pipeline de talent futur.
 • Programes de tutors i aprenents: Les empreses poden implementar programes de mentors i aprenents, on els empleats experimentats puguin guiar els més joves en el desenvolupament de les seves habilitats tècniques.

 

Com poden els governs i les institucions educatives contribuir a reduir la bretxa de talent digital?

Les empreses soles no poden reduir la bretxa de talent digital, cal la col·laboració intersectorial, és a dir, la col·laboració entre empreses, institucions educatives i governs, aquesta és la clau per ajudar a generar solucions integrades per reduir la bretxa de talent digital.

 • Les institucions educatives necessiten actualitzar-se i proposar programes més adaptats a les necessitats actuals.
 • La formació professional ha de reinventar-se i promocionar-se de forma més positiva, cal treure l’estigma a l’FP i mòduls de formació professional.
 • L’administració pública hauria de tenir un paper clau en proporcionar els recursos necessaris per tancar la bretxa de talent digital. Això hauria d’incloure incentius per a la formació professional relacionada amb l’ocupabilitat, facilitant així la tasca de cobrir aquesta necessitat.
 • Els mitjans de comunicació també juguen un paper important en transmetre el missatge que la tecnologia afecta tots els sectors, no només les empreses tecnològiques o innovadores; tots els àmbits cerquen professionals capacitats a l’entorn digital.

 

Com es posiciona Espanya davant la bretxa de talent digital?

El Govern espanyol, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona han pres la decisió de crear el Centre Tecnològic de Giga a Barcelona. Aquest centre forma part del programa de l’ONU per connectar digitalment totes les escoles del món i serà establert a la ciutat.

En establir el Centre Tecnològic de Giga a Barcelona, ​​no només s’enforteix la presència internacional de la ciutat, sinó que també s’obre una oportunitat perquè Barcelona es converteixi en un facilitador global d’aliances en la creació de noves tecnologies educatives i la formació d’habilitats digitals per a joves. El que es desenvolupi a Barcelona pot ser un catalitzador per millorar la preparació de joves de tot el món, no només per al món digital, sinó també per a les oportunitats laborals, la generació d’ingressos i la inclusió social que ofereix el mercat tecnològic en constant creixement.